Home_Right

Susbscribe to People

Ozordi sa gouvernman LDS atraver bidze i ganny lodas dir avek pep Seselwa ki laklas travayer nepli annan son plas dan nou pti pei. Sa i evidan par bann desizyon ki pe ganny pran ki pou fer bokou travayer perdi plas travay. Pe enport si zot dir travay i annan. Prive pe fer dimoun aret travay alor zot pa pou anploye. Pou annan viktim bann desizyon bankal ki nou’n tande.
Sesel pe retourn dan bann lannen 60 tre vitman e pli vitman ki nou ti krwar. Se bann dirizan LDS menm ki fer nou konpran sa byen letan zot koze. Sa bann ki zis rabase dan Lasanble Nasyonal san reflesir lo kwa ki vreman zot pe dir.
Dan son SONA, nouvo Prezidan ti ganny lodas dir avek sa pep ki si i napa en gous lay, zenzanm al mandyan kot vwazen, akoz lontan nou ti viv koumsa. Wi! Lontan ti annnan dimoun ki ti viv koumsa, me pa nou tou.
Letan i ti pe lekol Kolez dan bann lannen 70, zanmen ou ti pou vwar Wavel, anvoye par son paran, pe mandyan en gous lay okenn par. Son paran ti ase eze e limenm Wavel sa kalite pider ki i ti annan i pa ti pou fer sa ditou. Bann zafer “bonzour Msye, Madanm, manmi i anvoy mwan pret en gous lay”, No Way!
Ozordi dan lannen 2021 i pe demann Seselwa pou fer sa ki li i pa ti pou fer an 1970.
Parti SPUP ti lite dan sa pei pour nou ganny nou dignite, pour nou aret al asize anba laboutik Chaka pour mandyan. En pratik ki ganny fer lontan e tou dimoun ki’n viv sa lepok i ankor rapel tre byen.
Seryezman, nouvo gouvernman i anvi ki nou al ankor dan sa pozisyon.
I anvi retoun sa laklas travayer nou pei dan lannen 60, kot sa ki ti annan larzan ti al fer shopping kot Richard!!!
Apre ki nou Seselwa in eskente, lite e trimouse pour gro msye… Li gro msye i pou ganny benefis taks li – sa travayer la ater ni en lasyet manze pres pour napa pour partaz avek son fanmiy!!!
Konmdir Onorab Audrey Vidot dan son prezantasyon lo diskour bidze semenn pase:
“Nouvo gouvernman i krwar Seselwa pa trouve ki zot le retourn sistenm klas dan sa pei – Kot gran msye pour manz bourzwa e travayer pou ganny pikan pour sise!!!”
Travayer servis piblik ki ti tik anler avek lespwar ki gouvernman LDS ti pou onor son langazman i bezwen konmans ouver zot lizye-
ouver zot lespri pour zot trouve, konpran e realize ki zot in oule tir sa ki bon pour met sa ki pa bon, zot in oule sanzman radikal pour zot sanz zot fason viv. Analize pour zotmenm e konnen si zot in sanz li pour meyer ouswa non.
Nou ti eksplik zot ki ler ou sanze ou ganny lekontrer sa ki ou ti annan. Zot in oule war pour krwar.

Menu