PeopleReneBanner2 Home_Right

Susbscribe to People

“Larmoni nou bann fanmir, bon relasyon ant vwazen, sa tradisyon zet en koudey lo zanfan nou prosen, tousala i parmi nou bann larises konman en pep e se sa ki fer tou dimoun dan lemonn apresye nou fason viv.

Nou’n akonpli nou progre akoz nou ti annan en determinasyon pour fer mye lo en baz endividyel osi byen ki nasyonal. Nou ti konsyan ki si nou bos ansanm nou pou kree plis larises pour nou tou.
Sa tandans sakenn bos son kote, kot sakenn pe sey ganny plis ki son kanmarad tanpi ki i arive avek nou pei, avek tou sa ki nou’n etabli e akonpli, pourvi ki nou pli konfortab- pa bon.
Pour nou kontinyen vin satisfe ek nou lavi lo sa Sesel, fodre ki nou tou nou vin plis ris, pli konfortab, e nonpa ki en bann i annan tro e en bann napa ase.
Nou bezwen fer en legzanmen d’ konsyans, en nouvo revolisyon dan nou mantalite, dan nou motivasyon, dan nou karakter Seselwa.”

Menu