Home_Right

Susbscribe to People

Ansyen Prezidan Danny Faure pa regrete ki son gouvernman in kree skim e progranm pour ed Seselwa letan ki pandemi ti frap Sesel e afekte son lendistri prensipal ki anmenn reveni an deviz- e ki anploy plis dimoun dan lanplwa.
Prezidan Faure i dir ki malgre ki i annan komanter, me fondamantal sa bann desizyon i pli profon ki sa.
“Eski nou pa’n sov lavi Seselwa? Eski nou pa’n permet dimoun kontinyen manze? Eski nou pa’n fer sir ki nou napa en labank ki ‘collapse’ dan Sesel? Reflesir lo la. Akoz i fasil kritike. Me dan en moman kot ou annan en sitiasyon ou bezwen pran desizyon.”
I dir ki sa bann progranm pa ti ganny kree pour kree labi lo dimoun. Son gouvernman in sov dyob, in sov lavi dimoun.
Nou tann nouvo gouvernman pe koz zis lo labi, me parey Prezidan Faure in dir i annan lenstitisyon etabli pour sa. Me fodre pa dir ozordi ki sa bann progranm pa ti neseser e ki gouvernman avan ti iresponsab.
“Ler en dirizan i pran desizyon pour sov lavi dimoun i pa kapab iresponsab. Akoz mon premye responsabilite se fer sir ki mon protez lavi. Se sa ki mon’n fer,”Prezidan Faure i dir.
I ti osi fer resorti ki sa bann dimoun ki ti lo komite pa ti nenport ki teknisyen, me sete bann o zofisye gouvernman ki ti dedye letan pour kapab fer sa. Prezidan pa ti asiz lo sa komite pour dir lekel ki ti pou ganny led tel ki lo FA4JR.
Komite ti zwenn e travay ziska tar dan lannwit pour rezourd problenm. Prezidan Faure i demande ki dimoun i realiz konteks dan ki sa bann dimoun in fer sa travay. I respekte lopinyon sak dimoun me konnen ki dan pei i annan lenstitisyon ki a fer son louvraz si i vre ki in annan labi.
“Lefe ki FA4JR ti larzan taks i annan sistenm ki apel oditer zeneral ki a egzamin sa progranm e rapor a ganny met devan Lasanble Nasyonal e laba FPAC osi a kapab egzamin sa rapor. E nwa konnen ki degre labi ti annan ou non.”
Prezidan in osi reponn zournalis ki ti oule son reaksyon lo sa koze kales kase.
“Lekel sa envestiser ki pou envestir plis ki 250 milyon dolar dan en pei ki ou apel li en kales kase? Lekel? E dan Lasanble Nasyonal mon’n antann nouvo Minis Finans anons bann nouvo proze dan lapes pour atrakte Seselwa e envestiser enternasyonal- pa pou vin dan en pei kales kase. Nou bezwen konpran bann parol politik e larealite. E mwan koman en ansyen sef deta mon koz lo realite nou pei avek bokou fyerte e zanmen mon pou servi sa bann parol pou dekrir mon pei.”
Intervyou Prezidan Faure in ankor ennfwa montre nou ki napa konparezon ant le de dirizan, li ek son sikseser.
Gouvernman ozordi napa en sans direksyon.
E wi, ozordi Seselwa pe reflersir. Zot pe realize ki zot in perdi tou fasilite. Zot pe osi realize ki ti annan enn ki ti protez zot e anpes zot tonbe. Lekonseyer pa lepeyer. United Seychelles in esey tou fason pour ouver zot lizye. E konmdir sa zoli sanson ki nou pe fer referans avek, nou’n osi mazinen ki si in ariv ler ki nou bezwen dir ki nou’n fatige.
Me parey nou’n toultan dir e re-dir- nou annan en lobligasyon moral anver sa pep akoz se nou ki’n tir li laba deryer dan lesklavaz bann kolon, tir li dan lamizer, e met li lo semen progre. Nou santi sa devwar pour protez li. Menm sis a pep in ozordi swazir pour volonterman retourn laba deryer.
Alor si i annan en sans pour montre ki ou aksepte ki ou’n fer fot. Ou aksepte ki ou’n ganny bat latet. Pran ou en desizyon e pa repet menm fot.
Prezidan Danny Faure ek United Seychelles ti dir ou. En kantite koze ti ganny koze dan lonnekte dan son dernyen progranm politik kot prezidan ti ofer ou en plan 100 zour, apre ki i ti’n etal en manifesto ki ti pou asir kontiniasyon ou progre pandan sa prosen 5 an menm. Koman en voter ou’n plifere al vot pour sanzman.
Avek LDS ki pa konnen kimanyer pour gouvernen, soufrans pe komans apiy kote. E byento pou fermal plis. La i moman pour koz sanzman, pa letan ki ou ti dan byen.

Menu