PeopleReneBanner2 Home_Right

Susbscribe to People

SA KI ZOT DIR...

Zot dir Parti SPUP/SPPF, Parti Lepep ek US in vol later gouvernman e konstrir Biro Brans lo la. Dapre LDS, nou koronpi akoz Parti Lepep ti ‘lease’ en morso later e lwe son batiman ek karpark avek Builders Depot STC pour vann materyo konstriksyon.

Zot in menm apwent enn zot bann manm ki en pe pli vilnerab konman MNA later avek lenstriksyon strikt pour li al fer lanket dan tou morso later ki bann dirizan nou Parti, bann Minis ek lezot o zofisye dan gouvernman i annan.
Sa disan zalouzi, rankin ek groker in telman anvair sistenm LDS ki pour zot i normal pour sey fer piblik krwar ki zis zot ki ganny drwa annan later, batiman oubyen lezot gro lenfrastiktir komersyal.
Alors zot pas letan tir portre propriyete prive bann endividi ki dan legzekitif e pibliy dan zot zournal ek lo rezo sosyal konmsi sa bann dimoun pa’n zanmen travay dan zot lavi e zot napa drwa fer devlopman lo later ki zot in aste parey nenport ki.

SA KI NOU’N FER?

Biro Brans SPPF ti en biro tre enportan avan lentrodiksyon Minister Devlopman Kominoter e konstriksyon bann Biro Ladministrasyon dan sak Distrik. Biro Brans sa letan, ti sa landrwa kot bann zabitan ti al rod lasistans ki zot ti bezwen, landrwa kot zabitan ti al fer zot laplikasyon pour ganny en morso later oubyen en lakaz, kot zabitan ti vin rod lenformasyon konsernan lasistans finansyel pour aste en pti bato lapes, later pour fer lagrikiltir oubyen pour konmans en lot kalite pti biznes. Biro brans ti osi landrwa ki ti akey tou zabitan ki ti anvi partisip dan aktivite ekonomik, sosyal oubyen politik zot kominote, dan zot distrik e menm lo nivo nasyonal.
Selman LDS pa kapab dir konbyen lekol Gouvernman in konstri lo serten sa bann morso later. Akoz zot pa dir konbyen nou zanfan Seselwa, enkli plizyer parmi zot ki pe asiz dan nou Lasanble Nasyonal e sey donn lenpresyon ki zot bann savan, ki’n ganny edike dan sa bann lekol primer, segonder e pos segonder?
Akoz zot pa dir lepep Seselwa konbyen nou bann zanfan ki avan liberasyon zanmen ti pou fini lekol segonder me ki, akoz bon travay nou gouvernman, zot pa’n zis konplet zot letid pos segonder me zot in osi trouv semen liniversite a letranze e retourn Sesel avek degre diferan nivo pour vin kontribye dan devlopman nou pei. I annan osi ki zanmen in retournen pour vin fer zot par me selman LDS i anvi zot vin vote pour desid nou lavenir ek lavenir nou pei.
Sesel in ariv kot i ete ozordi gras a kontribisyon en kantite nou bann zanfan ki’n ganny edike dan lekol par bokou ansennyan Seselwa ki apre zot in fini zot letid dan nou bann lenstitisyon skoler lokal in ganny sans al etidye a letranze zot osi avan vin ansenny nou zanfan.

Menu